Nowa strona już dostępna!

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym

Finał Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” 19.12.2018 r.


„Tyle marzeń jest na świecie, czy się spełnią? Trzeba wierzyć. Bo od Ciebie tak naprawdę, bo od Ciebie to zależy…”

FINAŁ XXVI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJ CHARYTATYWNEJ

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

26.11. - 19.12.2018 roku

Słowa „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, kiedy przyjdzie mroźna” usłyszeli po raz pierwszy słuchacze Radia Lublin w październiku 1993 r. Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, jako program Pomocy Dzieciom w okresie przedświątecznym, zrodziła się w programie dla najmłodszych „Jaśkowej Dobranocce”, a przyniosło ją życie. Z upływem lat z inicjatywy regionalnej przerodziła się w Akcję Ogólnopolską.

Z roku na rok nasze “pospolite ruszenie” wrażliwych, gorących serc zaczęło zataczać coraz szersze kręgi, powstawało coraz więcej Sztabów, nie tylko na terenie Lubelszczyzny.

Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” realizowana jest zgodnie z Regulaminem, niezmienionym w swym zarysie od 1993 r. oraz aktualnym Aneksem do Regulaminu i wskazówkami. Polega ona nie na zbieraniu pieniędzy, a przede wszystkim na organizowaniu zbiórek darów rzeczowych, które następnie są przekazywane Najmłodszym w potrzebie – dzieciom i ich rodzinom, będących w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym domów dziecka, schronisk, świetlic środowiskowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów opieki społecznej. Zgodnie z tradycją i Regulaminem zbierane są tylko i wyłącznie dary rzeczowe – dary serca. Uczestnicy Akcji dzielą się tym, czym mogą – żywnością, odzieżą, zabawkami, środkami czystości, książkami, ziemiopłodami. Jest to jedna z nielicznych, jeśli nie jedyna akcja charytatywna, w ramach której uczestnicy nie mają do czynienia z żadną formą środków finansowych, bowiem takie było przed laty życzenie dzieci.

Tradycją naszej szkoły jest coroczne włączanie się do grona ludzi o wrażliwych sercach i organizowanie zbiórki potrzebnych rzeczy i produktów.

Wolontariusze z Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami: p. Zbigniewem Matraszkiem, p. Jolantą Gorgol, p. Dorotą Misztal-Szyszko, p. Agatą Trojanowską-Marzędą oraz p. Martyną Wiącek-Piwońską przeprowadzili zbiórkę darów podczas zabawy andrzejkowej. Łącznie zebrano:

  • 84 kg żywności długoterminowej,

  • 11 kg odzieży i obuwia,

  • 9,5 kg słodyczy,

  • 2,5 kg środków czystości i higieny osobistej,

  • 1,3 kg artykułów szkolnych, książek i zabawek.

Wszystkie zebrane dary jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia trafiły do potrzebujących dzieci z naszego regionu.

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ZA DARY ICH SERC SKŁADAMY W IMIENIU OBDAROWANYCH DZIECI GORĄCE PODZIĘKOWANIA!!!

Sztab Akcji nr 234 przy Szkole Podstawowej

im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie


Galeria zdjęć


made with ❤ in Lublin, Poland by webx.pl (mm)