Nowa strona już dostępna!

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym

Konkurs „ZUCH” edycja semestralna - 27-02-2019r.


Dnia 27 lutego 2019 roku sześcioro uczniów z klasy I naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie „Zuch” – edycja semestralna.


Konkurs Zuch (test zintegrowany) polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.

Pytania z języka polskiego sprawdzają umiejętność korzystania z informacji, analizowanie tekstów, znajomość zwrotów grzecznościowych, ortografię i słownictwo.

Zadania z matematyki weryfikują znajomość pojęć liczbowych i sprawność rachunkową, rozwiązywanie zadań tekstowych i znajomość jednostek.

Test konkursowy zawiera 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.

Wszystkie zadania konkursowe rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci.

Wyniki konkursu pomogą uczniom poznać swoje postępy w nauce oraz wskażą ewentualne braki. Będą też źródłem oceny osiągniętych już umiejętności.

Z NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKAMY NA WYNIKI !!!


Galeria zdjęć


made with ❤ in Lublin, Poland by webx.pl (mm)