Nowa strona już dostępna!

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny


101 Rocznica Odzyskania Niepodległości w Bieli i Czerwieni

Organizatorem konkursu plastycznego jest

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

i Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi”

1.  Cel konkursu:

* edukacja obywatelska, kształtowanie postaw patriotycznych

* rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności

* wzmacnianie wiary we własne możliwości

* rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych

2.  Zasady i kryteria oceniania:

* konkurs przeznaczony jest dla dzieci z terenu gminy Wojciechów oraz gmin ościennych uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych:

- I kategoria: oddziały przedszkola

- II kategoria: klasy I - III

- III kategoria: klasy IV - VI

- IV kategoria: klasy VII - VIII

·  technika plastyczna dowolna - forma płaska z elementami papieroplastyki z użyciem barwy białej i czerwonej jako kolorów wiodących

·  format kartonu A3 (duży blok)

·  każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy):imię, nazwisko, numer kategorii - klasa, nazwa szkoły

·  prace oceniane będą przez jury powołane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie oraz Prezesa Stowarzyszenia „U źródeł Ciemięgi”

·  kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne, samodzielność wykonania pracy.

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 06.11.2019 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

3. Wyniki konkursu: Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się podczas wydarzenia patriotycznego „Gramy dla Niepodległej - Noc wolności" pod patronatem Wojewody Lubelskiego w restauracji „U Hanysa" dnia 10.11.2019r. godz. 19.00 Sponsorem nagród jest Stowarzyszenie „U źródeł Ciemięgi" Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły i stowarzyszeniaGaleria zdjęć


made with ❤ in Lublin, Poland by webx.pl (mm)