Nowa strona już dostępna!

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym

Próbna Ewakuacja


15 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja uczniów z budynku szkolnego na wypadek zagrożenia (np. pożaru) z udziałem zaprzyjaźnionej jednostki OSP Miłocin – Czajki. Strażacy perfekcyjnie zadbali o wywołanie sytuacji zagrożenia, podjechali pod budynek szkoły z włączonym sygnałem dźwiękowym i świetlnym, a następnie rozwinęli węże strażackie do pomieszczeń.

15 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja uczniów z budynku szkolnego na wypadek zagrożenia (np. pożaru) z udziałem zaprzyjaźnionej jednostki OSP Miłocin – Czajki. Strażacy perfekcyjnie zadbali o wywołanie sytuacji zagrożenia, podjechali pod budynek szkoły z włączonym sygnałem dźwiękowym i świetlnym, a następnie rozwinęli węże strażackie do pomieszczeń.

Nauczyciele i obsługa również stanęli na wysokości zadania. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami po usłyszeniu sygnału dzwonka sprawnie opuścili budynek szkoły zgodnie z procedurą: najpierw nauczyciele przekazali informację o stanie liczebności klas do osoby upoważnionej, a następnie klasy młodsze przebywające na parterze wyszły drogą ewakuacyjną z głównego holu, zaś klasy starsze przebywające na piętrze zeszły kolumną schodami i wyszły głównym wejściem.

Po dotarciu w bezpieczne miejsce – na boisko z tartanem nauczyciele przeliczyli stan liczebności uczniów w swoich grupach i złożyli raport do osoby odpowiedzialnej za całość akcji. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i w zadowalającym czasie.

Po zakończeniu akcji strażacy pozwolili na wejście do budynku. Tam spisali raport z przebiegu całego wydarzenia, a następnie przypomnieli najważniejsze zasady zachowania się na wypadek zaistniałego niebezpieczeństwa i przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tekst Jolanta Gorgol


Galeria zdjęć


made with ❤ in Lublin, Poland by webx.pl (mm)