Strona w budowie!

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

Szkoła z oddziałem przedszkolnym i Klubem Przedszkolaka

historia szkoły


Nasza szkoła położona jest w makroregionie Wyżyny Lubelskiej w jej północno – zachodniej części przy trasie Nałęczów –Lublin, na obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego. Powierzchnia tego płaskowyżu zbudowana jest z grubej pokrywy lessowej. Płaskowyż rozcięty jest gęstą siecią wąwozów oraz dolin. Miejscowość Miłocin leży na terenie dwóch gmin: Wojciechów oraz Jastków. Szkoła położona jest na terenie gminy Wojciechów. 
Budynek szkoły znajduje się na terenie należącym niegdyś do dworu szlacheckiego do którego prowadziła aleja lipowa. Do dzisiaj pozostało kilka okazałych lip rosnących przy szosie Wojciechów – Miłocin. Niektóre z nich, znajdujące się w pobliżu szkoły, są pomnikami przyrody. Na terenie przyszkolnym znajduje się wiele drzew, m.in.: modrzewie, orzechy, topole, wierzby a także różne krzewy ozdobne.

Obecnie w szkole uczy się około 80 uczniów łącznie z oddziałem przedszkolnym, i istniejącym od września Klubem Przedszkolaka. Szkoła ma bardzo dogodne położenie komunikacyjne, podstawowe zaplecze dydaktyczne. Sale lekcyjne są efektywnie wykorzystywane. Mamy wprawdzie niewielką, ale podłączoną do Internetu pracownię komputerową.