Nowa strona już dostępna!

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym

Historia Szkoły


  • historia szkoły

    Nasza szkoła położona jest w makroregionie Wyżyny Lubelskiej w jej północno – zachodniej części przy trasie Nałęczów –Lublin, na obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego. Powierzchnia tego płaskowyżu zbudowana jest z grubej pokrywy lessowej. Płaskowyż rozcięty jest gęstą siecią wąwozów oraz dolin. Miejscowość Miłocin leży na terenie dwóch gmin: Wojciechów oraz Jastków. Szkoła położona jest na terenie gminy Wojciechów. 
    Budynek szkoły znajduje się na terenie należącym niegdyś do dworu szlacheckiego do którego prowadziła aleja lipowa. Do dzisiaj pozostało kilka okazałych lip rosnących przy szosie Wojciechów – Miłocin. Niektóre z nich, znajdujące się w pobliżu szkoły, są pomnikami przyrody. Na terenie przyszkolnym znajduje się wiele drzew, m.in.: modrzewie, orzechy, topole, wierzby a także różne krzewy ozdobne.

    Obecnie w szkole uczy się około 116 uczniów łącznie z oddziałem przedszkolnym. Szkoła ma bardzo dogodne położenie komunikacyjne, podstawowe zaplecze dydaktyczne. Sale lekcyjne są efektywnie wykorzystywane. Mamy wprawdzie niewielką, ale podłączoną do Internetu pracownię komputerową.made with ❤ in Lublin, Poland by webx.pl (mm)